18
Een Belgische KMO spendeert nauwelijks tot geen aandacht aan het opbouwen van een online aanwezigheid. De Gouden Gids waarschuwt dat Belgische ondernemingen die vandaag de dag nog steeds geen gebruik maken van het internet weinig kans op overleven hebben.

KMO's niet genoeg onlineDe Gouden Gids deed onlangs onderzoek naar 700 ondernemingen in de MKB sector. Uit het onderzoek konden drie schrikbarende conclusies getrokken worden. De Belgische KMO sector snapt weinig van eCommerce, besteedt een zeer klein deel van het budget uit aan eCommerce en neemt in de meeste gevallen niet de moeite om de resultaten van eCommerce te bekijken.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat er grote verschillen zichtbaar zijn tussen de online aanwezigheid van MKB ondernemingen op basis van regio. Ondernemingen in Vlaanderen zijn over het algemeen een aantal stappen verder dan hun collega's in Wallonië. De meeste bedrijven in Vlaanderen hebben ondertussen een website terwijl in Wallonië dit voor nauwelijks meer dan de helft geldt.

Ook op het gebied van mobiele websites lopen de MKB bedrijven flink achter. Slechts 13% van de ondernemingen beschikt over een website die ook via een smartphone te benaderen is. De verwachtingen zijn echter dat aan het einde van 2014 meer dan de helft van de Belgen in het bezit is van een smartphone.

Het resultaat is dat de Belgische MKB veel kansen onbenut laten. Deze kansen worden nu opgepikt door buitenlandse bedrijven. Meer dan de helft van de omzet in internetwinkels gaat naar ondernemingen in het buitenland. Daarom zijn verschillende mensen, waaronder durfinvesteerder André Duval, van mening dat de Belgische overheid stappen moet ondernemen om de Belgische KMO sector wakker te schudden.

Duval stelt dat er momenteel een omschakeling bezig is op het gebied van retail. Bedrijven die de boot missen, zullen kopje ondergaan. De klanten van tegenwoordig zijn mondiger en beter bewust waardoor zij zich niet zomaar laten inpakken door mooie reclames. Bedrijven die aandacht besteden aan hun klanten en het dialoog aan gaan, zullen beter presteren dan bedrijven die retail op de ouderwetse manier aanpakken. Belgische ondernemingen zullen dus het vastklampen aan de traditionele manier van ondernemen moeten laten gaan, willen zij winst maken.
Categorie: Webshops, Cloud