11
Facebook heeft meer dan één miljard gebruikers en in de Westerse Wereld heeft bijna iedereen een Facebook account. Toch is Facebook volgens haar geestesvader, Mark Zuckerberg, bij lange na nog niet bij haar eindstation aangekomen. Sterker nog, volgens Zuckerberg staat Facebook pas in haar kinderschoenen.

Arno Lubrun, de CEO van de lokale afdeling van Facebook in België en Nederland, onthulde in een gesprek naar aanleiding van het tienjarig jubileum van het platform met de Volkskrant dat Facebook als platform nog lang niet af is. Hoewel Facebook met het bereik van het platform, 17% van de totale wereldbevolking, volgens Lubrun goed op weg is, is de ontwikkeling van het product zelf slechts in de eerste fase.

Lubrun legt uit dat Zuckerberg ambieert om met Facebook een even grote doorbraak te maken op het gebied van communicatie als de telefoon in de vorige eeuw. Facebook zal dan niet alleen een manier zijn om spelletjes te spelen en in contact te blijven met familieleden maar een onmisbaar platform worden voor verschillende sectoren zoals de gezondheidszorg en het onderwijs.

Een voorbeeld van hoe Facebook een cruciale rol kan spelen in bijvoorbeeld de gezondheidszorg is het donorproject in Israël. Israëliërs melden zich aan voor de Facebook groep van het project die overeenkomt met hun bloedgroep. Zo kunnen de medewerkers van het project op Facebook een post maken wanneer er met spoed bloed nodig is van een bepaald type. Het formule lijkt te werken; recentelijk is er dankzij de inspanningen van vrijwilligers het leven gered van een meisje dat bloed nodig had van een zeer zeldzame bloedgroep.

Lubrun vertelt tot slot over het internet.org project, een project opgezet door Facebook in samenwerking met elektronicabedrijven als Samsung en Nokia. Het doel van dit project is om internet beschikbaar te stellen voor alle inwoners op aarde en zo de globale welvaart, met name in de arme gebieden, te verbeteren.