30
Bij Google voor een hoop zaken terecht: het zoeken van internetpagina's, uw e-mail, het lezen van kaarten en nog veel meer. Binnenkort zal Google hierbij nog iets extra's aan toevoegen, namelijk het in kaart brengen van het menselijk lichaam in gezonde staat.

Het nieuwe project van Google heeft de naam "Baseline Study" en bestaat uit het ontwikkelen van een database waarmee het lichaam in kaart kan worden gebracht. De reusachtige database wordt aangelegd met informatie van proefpersonen. Aanvankelijk zal Google van start gaan met een aantal van slechts 175 proefpersonen maar dit zal in de loop van de tijd aanzienlijk uitgebreid worden.

Door zowel moleculaire als genetische gegevens van de proefpersonen op de kaart te zetten, hoopt Google dat het in de toekomst voor artsen eenvoudig wordt om levensbedreigende ziektes te analyseren en te voorkomen. Er wordt vooral veel aandacht aan het laatste besteedt, omdat dit natuurlijk wenselijker is dan genezen.

Andrew Conrad, een 50-jarige expert op het gebied van moleculaire biologie, neemt de leiding van het project op zich. Onder hem bevinden zich 100 andere experts uit de medische wereld. Het team zal van ieder proefpersoon letterlijk duizenden samples verzamelen welke worden toegevoegd aan de database.

Conrad stelt dat het project overigens niet revolutionair is. Het is namelijk niet de eerste keer dat big data wordt ingezet voor het analyseren en oplossen van complexe vraagstukken. Het verschil is dat met dit project van Google de nadruk komt te liggen op het menselijk lichaam in zijn geheel en het de eerste keer is dat Google zich bezighoudt met het menselijk lichaam.