05

Vlaamse internetgebruikers zijn een raadsel. Aan de ene kant maken zij zich ernstige zorgen over mogelijke privacy schendingen bij het gebruik van social media sites als Facebook. Aan de andere kant neemt slechts een klein deel van de internetters de moeite om de gebruikersvoorwaarden van bijvoorbeeld Facebook door te nemen.

Het bovenstaande kwam naar voren uit een onderzoek dat werd gehouden onder Vlaamse internetters door onderzoekers van de Universiteit van Gent en twee onderzoekbureaus, MICT en iMinds.

Vooral gebruikers van Facebook maken zich zorgen over privacy. Meer dan de helft van de Facebook gebruikers uit België geven aan zich niet veilig te voelen. Vlaamse gebruikers van Twitter, een ander populair sociaal media platform, maken zich minder grote zorgen. Mogelijk is de angst voor het schenden van privacy gevoed door de negatieve berichtgeving over het platform. Twitter heeft aan de andere kant minder vaak negatief in het nieuws gestaan, waardoor het netwerk meer vertrouwd wordt.

Toch gaan beide platformen niet altijd even netjes om met privacygevoelige informatie. De voorliefde voor Twitter komt dan vooral voort uit onwetendheid en naïviteit. De meeste Vlaamse internetters gaan er bijvoorbeeld vanuit dat al hun posts door vrienden gezien worden, terwijl algoritmes bepalen wat iedere gebruikers in zijn of haar overzicht te zien krijgt. Ook is slechts een kleine groep op de hoogte dat social media platformen persoonlijke informatie doorspeelt aan adverteerders.