06
Sinds kort is bekend gemaakt dat de Belgische domeinbeheerder DNS.be door de eerste stap van het proces voor het registreren van domeinen met de extensie .vlaanderen heen is. Een overwinning volgens de Vlaamse overheid maar wat vinden de gebruikers er nu eigenlijk van? Het Vlaamse bedrijfsleven zit er namelijk kennelijk niet zo op te wachten.

Aan de hand van de antwoorden na een vragenrondje door de instantie BeCommerce kan geconcludeerd worden dat de .vlaanderen domeinen straks niet zo gretig aftrek vullen vinden. Drie op de vier bedrijven die de ingingen op de vragenlijst van BeCommerce gaven aan dat zij niet van plan zijn om een .vlaanderen domein te registreren. De bedrijven geven aan dat zij niet de meerwaarde inzien van een nieuwe domeinnaam met de uitgang .vlaanderen. Internetgebruikers zijn gewend aan extensies met twee tot vier letters (.be, .nl, .com, .info) waardoor een .vlaanderen domein uit economisch oogpunt niet heel nuttig is.

Veel bedrijven zijn dan ook van mening dat de komst van het .vlaanderen domein vooral lastig is. Om te voorkomen dat de bedrijfsnaam op het internet gekaapt wordt, zal er een .vlaanderen domein geregistreerd moeten wordenen dat betekent weer extra kosten alhoewel het waarschijnlijk op jaar basis niet al te duur gaat worden om een .vlaanderen domein te registreren.

De voorzitter van BeCommerce heeft naar aanleiding van de vragenlijst aan de Vlaamse regering gevraagd het verzoek ingediend om de .vlaanderen domeinen in het begin enkel open te stellen aan overheidsinstanties om te voorkomen dat er een run op .vlaanderen domeinen geopend wordt. Het zijn namelijk vooral de bestuurlijke instanties die baat hebben bij een .vlaanderen domein.

Een andere reden die de voorzitter van BeCommerce, Petra Ceysens, aangeeft voor het uitstellen van het beschikbaar maken van de .vlaanderen domeinen is het feit dat eCommerce in België momenteel nog steeds in de kinderschoenen staat. De vraag is dus of de Belgische internetondernemers zitten te wachten op een vloedgolf van nieuwe domeinnamen.
Categorie: Domeinnamen